پوشاک(زنانه-مردانه-بچگانه)
فضلت نژاد
مدیریت: علیرضا فضلت نژاد
پوشاک مردانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
م آزادگان - برج یادمان طبقه همکف واحد G13