ایده و پردازش میدیا
مدیریت: ابراهیم رجبلو
لوازم التحریر و کتابفروشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
کرج - رجایی شهر - خ 13 غربی پلاک: 39