آرایشگاه بانوان
خانه عروس باف
مدیریت: اکبر سودی
آرایشگاه بانوان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
گوهردشت ، ابتدای خ داریوش(قائم)