شرکتهای خصوصی و دولتی
گروه مشاوران رسم
مدیریت: سید مهدی فاضلی
آموزش - استقرار -مشاوره انواع سیستم های مدیریتی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
بلوار مطهری