کتابفروشی
خانه کتاب
مدیریت: هوشنگ صمیمی
کتاب فروشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
کرج، طالقانی شمالی، نرسیده به میدان آزادگان، پایین تر از برج یادمان، بن بست هجرت