دنیای قلیان نوری
دنیای قلیان نوری - قلیان فروشی - سیگار فروشی - گلشهر کرج - لوازم جانبی قلیان در گلشهر کرج - فروش ویپ در گلشهر کرج - عرضه تنباکو قلیان در گلشهر کرج
مدیریت: دامون نوری
قلیان و کلیه لوازم جانبی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
تهران، 45 متری گلشهر، خیابان کوکب شرقی، پلاک 27، روبروی کوچه پامچال

عرضه کلیه تنباکو های قلیان با اسانس های طبیعی و قلیان شارژی