کالا و تجهیزات دندانپزشکی
سلامت آفرین
مدیر: دکتر نصراللهی
وسایل دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مهر ویلا - خ درختی - ساختمان آفتاب