کالا و تجهیزات دندانپزشکی
-
مدیریت: قدسیه فقیهی
تجهیزات دندانپزشکی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - خ انوشیروان پلاک: 25 - طبقه بالای درمانگاه دندانپزشکی گلشهر