کالا و تجهیزات دندانپزشکی
روبین کرج
مدیر: دکتر اردشیر نجفی
فروش و تهیه مواد و تجهیزات دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مهرویلا - نبش میدان معلم و خ درختی - ساختمان اورانوس طبقه 3