دفاتر اسناد رسمی
دفتر 122 کرج
مدیریت: بهنام فروهی عزتی
دفتر اسناد رسمی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - چ گلزار - ساختمان ایرانمهر - روبروی پلیس +10 - سمت چپ - واحد 1