عکاسی ایران فیلم
مدیریت: عبداله قربانی
خدمات عکس و فیلم
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - نرسیده به پمپ بنزین - نبش داروخانه مهرشهر -خ مینا