سراجی
رادین
مدیریت: آجرلو
تولید کفش و کمربند
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - روبروی خ درختی - خ شهید کتوئی زاده - جنب مجتمع تجاری پلاک: 38