نقره جات-زیور آلات
بدلیجات ایستگاه
مدیریت: محمدرضا ابراهیم زاده
بدلیجات