خدمات فرهنگی
بانک ABCD
مدیریت: آرین موسوی
عرضه محصولات فرهنگی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - خ درختی