نانوایی سنتی و فانتزی
نان فانتزی گرکانی
مدیریت: منوچهر صابرگرکانی
نان فانتزی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 5
آدرس:
45 متری گلشهر - نبش ارغوان غربی