سنگ ساختمانی،مصنوعی و سنگبری
سنگ فرامین
مدیریت: ژوبین
سنگ
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
مهرشهر - بلوار شهرداری - خ 100 غربی