فروشگاه پخش آقایی
فروشگاه پخش آقایی
مدیر: حسن آقایی
سقف کاذب و تزئینات
شماره تماس:
333433028
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
خ بهشتی، سه راه گوهردشت، کوچه میثم 1