اتومبیل
اتو گالری بختیاری - نمایشگاه اتومبیل - نمایشگاه خودرو - کرج - بلوار دانش آموز
مدیریت: محمدعلی بختیاری فر
نمایشگاه اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
کرج ، بلوار دانش آموز، قبل از پمپ بنزین ، پلاک 1097 ، ساختمان ایران زمین