پارچه فروشی
پارچه سرای سهند
مدیر: علی افخمی پور شربیانی
پارچه سرا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح پلاک: 160