پارچه فروشی
پارچه سرای سهند
مدیریت: علی افخمی پور شربیانی
پارچه سرا
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح پلاک: 160