سیسمونی
قائم
مدیر: علی شریفی پور
سیسمونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
خ مصباح - پایین تر از طلافروشی قائم