رینگ و لاستیک اتومبیل
رینگ و لاستیک امیر
مدیر: مرتضی چچ گلی
رینگ و لاستیک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
میدان امام حسین - بلوار هفت تیر - بالاتر از بازار روز پلاک: 38