لوازم لوکس-ضبط وباند-شیشه اتومبیل
مسعود
مدیریت: ابوالفضل میرزامحمدی
لوازم لوکس
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
ابتدای بلوار هفت تیر - روبروی بازار روز البرز