سیستم برودتی و گرمایشی
آرام سرما
مدیریت: بهرامی
یخچالهای صنعتی و فرهای صنعتی و سردخانه
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
-
آدرس:
بلوار شهید چمران پلاک: 147