نانوایی سنتی و فانتزی
کلبه نان
مدیریت: غلامرضا به نیا
نان فانتزی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - چ مصباح