لوازم لوکس-ضبط وباند-شیشه اتومبیل
فروشگاه سیگنال
مدیریت: مهدی فروتنیان
سیستم های صوتی و تصویری و حفاظتی اتومبیل
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن جنوبی - نبش بن بست بنی هاشم