کتابفروشی
کتاب فروشی قائم
مدیریت: ابوالقاسم شفیعی
مرکز فروش کتاب های گاج و سایر ناشران
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 7
آدرس:
کرج ، میدان امام حسین ، خیابان شهید صدوقی ، جنب مسجد صاحب الزمان