رینگ و لاستیک اتومبیل
پارسیان
مدیر: علی عابدینی
رینگ و لاستیک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - بالاتر از م امام حسین