داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)
عطاری سروش طبیعت
مدیر: مجید سروش
عطاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - پایین تر از چ مصباح