عکاسی و لابراتوار مدبر
مدیریت: بهروز مدبر
عکاسی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بلوار امام زاده حسن غرب -مقبل پمپ بنزین پرشیا