کاشی سرامیک - چینی آلات بهداشتی
خلیلی
مدیریت: سیف علی و حسن خلیلی
کاشی و سرامیک
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - چ مصباح - بطرف ساسانی - بعداز ک میرزاپور