خرازی
بابک
مدیر: علی خانی دخت
لوازم خیاطی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ صمباح پلاک: 288