لوازم ورزشی و ملزومات
مهدی اسرت
مدیریت: وحید کاظمی
پوشاک و لوازم ورزشی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح