اسباب بازی
کرج هابی
مدیریت: روح اله غفاری
اسباب بازی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
میدان امام حسین - بلوار هفت تیر - قبل از چ مصباح - بعد از بسیج ناحیه 6 پلاک: 158