اسباب بازی
کرج هابی
مدیر: روح اله غفاری
اسباب بازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
میدان امام حسین - بلوار هفت تیر - قبل از چ مصباح - بعد از بسیج ناحیه 6 پلاک: 158