داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری)
عطاری زمانی
مدیر: محمد زمانی
عطاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - امام زاده حسن - خ مصباح