تابلو سازی
زرنگار
مدیر: محمود حسینی
تابلوساز
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - بسمت ساسانی - نرسیده به ترک آباد - جنب ک سادات