داربست
داربست فلزی نماکار
مدیریت: امیر پیش بهار
داربست - سیمان کاری - بتون ریزی - کفراژ
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و ساسانی - نبش کوچه سادات