سیسمونی
نی نی پوش
مدیر: محسن خدادادیان
سیسمونی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
خ مصباح - جنب پوشاک مقدسیان