رستوران
خان عمو
مدیریت: مرتضی رضوانی
کلبه کباب
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار ذوب آهن - روبروی پمپ بنزین پرشیا