نوین پنجره
مدیریت: محمد ساریخانی
درب و پنجره
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م مادر - بلوار دانش آموز - بعد از پمپ بنزین - روبروی بانک ملی