کالای خواب
پاشایی
مدیر: جعفر پاشایی
کالای خواب
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ کارخانه قند - م شهید فهمیده - خ والفجر پلاک: 343