کالای خواب
عزیزی
مدیر: عباس عزیزی
کالای خواب
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ کارخانه قند - م شهید فهمیده - خ الفجر