آرایشگاه بانوان
هوراسا
مدیریت: شادی مختاری
سالن زیبایی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده - نبش ک شالچی - ساختمان اشکوری طبقه پنجم واحد 13