کافی شاپ
منصور
مدیریت: مهدی صدیقی
فالوده و بستنی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده - بعداز م شهید فهمیده