عسل فیلم
مدیریت: علی محمدی
خدمات عکس و فیلم
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ مصباح - نبش خ نجاری