آرایشگاه بانوان
سالن زیبایی غزل
مدیریت: غزل صادقی
سالن زیبایی بانوان
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
بلوار هفت تیر - بین چ مصباح و کارخانه قند - ساختمان بانک کشاورزی طبقه سوم - واحد 9