جی تی تایر
جی تی تایر
مدیر: میثم پابرجا
فروش و خدمات کلیه سایزهای تایری
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
کرج، چهارراه کارخانه قند، ابتدای ابوسعید
T.ME/MEYSAMTIRE