رینگ و لاستیک اتومبیل
اسپرت تایر میثم - کلیه سایز های تایری - کرج
مدیریت: میثم پابرجا
فروش و خدمات کلیه سایزهای تایری
T.ME/MEYSAMTIRE