الینا
مدیریت: زهرا سلیمی
سالن آرایش
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
چ کارخانه قند - بلوار شهید فهمیده - مقابل کارخانه قند - ساختمان شایان طبقه همکف واحد 1