خدمات مجالس
سیب
مدیر: پژمان حاج نجفی
خدمات مجالس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مهرویلا - بلوار دانش آموز - جنب کارواش سعید