لوازم ایمنی - ترافیکی وآتش نشانی
فروشگاه 125
مدیر: محمد هاشمی
لوازم آتش نشانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - روبروی بانک صنعت معدن - بین ابوسعید 3 و 5