لوازم ایمنی - ترافیکی و آتش نشانی
فروشگاه 125
مدیریت: محمد هاشمی
لوازم آتش نشانی
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بلوار دانش آموز - روبروی بانک صنعت معدن - بین ابوسعید 3 و 5