موبایل و لوازم جانبی
تلفن گستر
مدیریت: محمد بابالو
تلفن
شهر:
کرج
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
م مادر - بسمت م هفت تیر - بعداز پمپ بنزین - نبش ابوسعید 13